Hỗ Trợ

TEL: 0225.386.1330
FAX: 0225.386.1186

HOTLINE: 0225.386.1330
           0225.386.2830

congtycpdldoson@gmail.com

Tiện Ích

Thời tiết

 
 
 

  Tỷ giá ngoại tệ

  Chùa Hang có tên chữ là Cốc tự, xưa thuộc địa bàn Vạn Tác, xã Đồ Sơn, huyện Nghi Dương, phủ Kinh Môn, đạo Hải Dương; nay thuộc phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn.

  Chùa Hang phần xây mới.

  Chùa Hang là chùa thiên tạo lớn của Đồ Sơn, theo truyền ngôn có từ trước công nguyên. Nhà sư Bần – tên dân dã người nước Thiên Trúc theo thuyền đi truyền bá đạo Phật đã đến cư trú tại hang và mở chùa. Dân Đồ Sơn vẫn truyền rằng sư Bần còn dựng chùa Bần trên núi Mẫu Sơn, sau người viên tịch ở chùa Hang.Nhiều thơ ca về chùa Hang Đồ Sơn hiện còn lưu:

  Chùa Hang , động Phật, hang Dơi

  Bốn phương tám hướng chẳng nơi nào bằng

  Chùa hang cảnh Phật nhiệm mầu

  Ấy là Bụt mọc hay bầu Tiên xây

  Chùa Hang Đồ Sơn cùng với miếu Thị Đa ở Cốc Liễn, Kiến Thụy gần đó thờ Chử Đồng Tử là những chứng tích quí liên quan đến quá trình đạo Phật du nhập vào nước ta khoảng những năm trước Công Nguyên.

  Theo Trang CSDL văn hóa du lịch Hải Phòng

  Video

  Hôm nay:
  Tổng lượt truy cập:
  455
  986094